SELAMAT MENEMPUH UJIAN PERTAMA!

Cikgu doakan semoga semua kamu dapat menjawab dengan BAIK!

Do your revision properly, Insyaallah you will produce good results 🙂 all the BEST to you all.

 

Bittaufiq Wan Najaah~

Advertisements

KEPADA XP’s STUDENT:

Tolong baca bahagian TAUHID tajuk PERSELISIHAN SEKITAR QADHA & QADAR.

Baca dan fahamkan apakah pendapat dan fahaman setiap golongan seperti, JABARIAH, QADARIAH, MUKTAZILAH & ASY’ARIAH (Ahlussunnah Wal Jamaah) sekitar berkaitan Qadha & Qadar Allah ini.

Tajuk ini akan keluar di dalam test 1 nanti.

HARAP MAKLUM.

TAJUK TEST1 10XP (Bulan Mac)

FIQH ISLAM:

Dari tajuk pertama (Haji) hingga Rukun Haji (singan tawaf sahaja)

SEJARAH ISLAM:

Dari tajuk permulaan (KBA) hingga khalifah pertama KBA Abu Abbas al-Saffah

TAUHID:

Dari tajuk permulaan (Qadha & Qadar) hingga tajuk Perselisihan Pendapat Di sekitar Qadha & Qadar

TAFSIR:

Tajuk Pertama (Seruan Ibadah Haji)

HADITS:

Tajuk Pertama (Mengutama yang Mudah/Senang)

Reminder!

Ingat untuk melawat masuk website : http://irkpui.blogspot.com

Di sini kamu dapat membaca nota ugama yang sedia ada dan melihat kumpulan soalan-soalan lepas O Level bagi kertas irk 1 dan 2. Klik perkataan ulangkaji untuk akses masuk ke bahagian “past year questions”.

Jika ada sebarang pertanyaan berkaitan tajuk pelajaran, silakan untuk post your question. ok 🙂