BAHAYA ROKOK!

20120528-230351.jpg

Advertisements

ASSALAMU’ALAIKUM..

KEPADA SEMUA PENUNTUT-PENUNTUT TAHUN 10 YANG MENDUDUKI PEPERIKSAAN, SUKACITA CIKGU INGIN MENGINGATKAN TAJUK-TAJUK YANG PERLU KAMU ULANGKAJI BAGI SUBJEK IRK INI.

PAPER 2

TAUHID: (SOALAN WAJIB JAWAB SEMUA)

Tajuk al-Hisab, al-Mizan, as-Sirat, Sami’yat, alamat-alamat kecil & besar hari Qiamat.

TAFSIR: (SOALAN PILIHAN, JAWAB SATU SOALAN SAHAJA)

Tajuk kedua “Larangan meminum Arak” (Tajuk thn 10)

HADITS: (Tajuk thn 10)

Tajuk kedua “Mengutamakan yang senang” atau tajuk ketiga “Mengenali ahli Syurga & ahli Neraka”.

PAPER 1

FIQH: (SOALAN WAJIB JAWAB SEMUA)

Semua bahagian Zakat, Haji dan Rukun-rukunnya.

SEJARAH: (SOALAN PILIHAN, JAWAB SATU SOALAN SAHAJA)

Peristiwa-peristiwa penting sebelum penubuhan KBU seperti; peperangan Siffin, Tahun penyerahan, Majlis Tahkim, Syiah dan Khawarij. Khalifah Mu’awiyah I, Khalifah Omar b. Abd. Aziz, Khalifah Abd. Malik b. Marwan dan Kemajuan-kemajuan di zaman KBU. Baca juga tajuk Faktor Kejatuhan KBU & Khalifah Abd. Rahman ad-Dakhil.

*PLEASE SPREAD THIS INFO TO YOUR FRIENDS/CLASSMATES OK*

BITTAUFIQ WAN NAJAAH 🙂