KHALIFAH-KHALIFAH KBU

  

Advertisements

Latihan Sejarah Islam bagi Tahun 9 (latihan sewaktu cuti Ramadhan)

LATIHAN SEJARAH ISLAM:
“KHALIFAH 3 – 5 KBU” 

1) TULISKAN RIWAYAT HIDUP KHALIFAH KETIGA KBU?

2) CERITAKAN KEADAAN NEGARA SEMASA PEMERINTAHAN KHALIFAH MUA’WIYAH II?

3) SIAPAKAH DIA KHALIFAH MARWAN, CERITAKAN?

4) CERITAKAN KISAH PEPERANGAN MARAJ RAHIT SEMASA PEMERINTAHAN KHALIFAH MARWAN?

5) CERITAKAN TENTANG PEPERANGAN ‘AIN AL-WARDAH DAN PEMBERONTAKAN ABDULLAH BIN AZ-ZUBAIR SEMASA PEMERINTAHAN KHALIFAH ABD. MALIK?